Histopathological analysis of the patients who applied with a cervical mass complaint: 1002 cases

Serkan Dedeoğlu, Serdar Ferit Toprak, Muhammed Ayral
2019 Kocaeli Medical Journal  
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yurdumuzda boyun kitleli hastalarda enflamatuar nedenler en sık sebep olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızdaki sonuçlarda bu bilgiyi desteklemektedir. Fakat bu gruptaki bazı hastalıkların insidansında farklılıklar gözlenmiştir.
doi:10.5505/ktd.2019.68552 fatcat:4sjstxqtrnamfmtabv2nwkqwoa