НАПРЯМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАУКОВОГО ПЛАГІАТУ

Г. О. Ульянова
2019 Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"  
Стаття привчена розгляду наукового плагіату. Зазначено, що науковий плагіат поля­гає у привласненні авторства на результати наукової діяльності, які є об'єктами права інтелектуальної власності. Визначено негативні наслідки наукового плагіату та напрями його попередження. The article is devoted the scientific plagiarism. Scientific plagiarism consists in appropriation of authorship to the result of scientific activity, which is the object of the intellectual property rights. The negative
more » ... nces of scientific plagiarism and the basic directions of its warning are determined.
doi:10.32837/npnuola.v13i0.289 fatcat:6uhznhza5fcx5lbapfzgxzjloi