Gry komputerowe a funkcjonowanie psychospołeczne. Przegląd aktualnych doniesień naukowych

Piotr Modzelewski, Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak
2018 Konteksty pedagogiczne  
Gry komputerowe stanowią istotny obszar kultury nowych me-diów. W ostatnim czasie prezentowane są badania skupiające się na pozytywnym wpływie gier komputerowych na rozwój poznawczy oraz osobowościowy. Zmie-nia się ponadto dominująca narracja badaczy, gry komputerowe nie są omawiane już głównie przez pryzmat uzależnień behawioralnych.Celem artykułu jest prezentacja wyników badań obejmujących wpływ gier komputerowych na funkcjonowanie psychospołeczne dzieci oraz dorosłych.
doi:10.19265/kp.2018.211105 doaj:ed290961a837414c8d8db6d9896db4d2 fatcat:uhc7olr6xrbtrmlnt2fvtqdwne