U susret novom Zakonu o socijalnoj skrbi

Ana Balaband
1994 Revija za Socijalnu Politiku  
Ministarstvo rada i socijalne skrbi Stručni članak UDK36(094) Primljeno: siječanj 1995. Sustav socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj uređen je nizom zakonskih i drugih propisa koji su posljednjih godina višekratno mijenjani i dopunjavani. U prvom dijelu teksta govori se o razlozima za donošenje novog Zakona o socijalnoj skrbi. Novi sustav socijalne skrbi predlaže se urediti sukladno ustavnim opredjeljenjima Republike Hrvatske. Temeljna odrednica novog sustava socijalne skrbi je da država jamči
more » ... omoć za podmirenje osnovnih životnih potreba slabim, nemoćnim i drugim zbog nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad nezbtinutim građanima, te posebnu skrb posvećuje obitelji, tjelesno i duševno oštećenoj i socijalno zapuštenoj djeci, invalidnim osobama, djeci bez roditelja i onima za koje se roditelji ne bnnu. Pri tom se gradani obvezuju da nastale poteškoće rješavaju vlastitim snagama i uz pomoć obitelji, dakle, da vlastitim radom, imovinom i drugim sredstvima pridonose otklanjanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti osoba koje sit dužni uzdržavati. Prava koja se predlažu u novom propisu sadržajno se mogu podijeliti u td skupine od kojih je prva usmjerena na savjetodavnu pomoć i potporu pojedincu i obiteljima u nevolji, drugu čine različite vrste novčanih pomoći, a treću institucionalna skrb. U sklopu .ustroja socijalne skrbi novinu predstavlja normiranje djelovanja vjerskih, humaniiamin i drugih pravnih i fizičkih osoba. Sredstva za financiranje djelatnosti socijalne skrbi utvrdena novim zakonom osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.
doi:10.3935/rsp.v1i4.567 fatcat:glabpgh6fnhupi7xrih4dwgcwu