Morphology Of The Human Fetal Spinal Cord Of 20-21 Weeks Of Intrauterine Development (Anatomical And Histological Study)

V. S. Shkolnikov
2014 Clinical anatomy and operative surgery  
Оригінальні дослідження Клінічна анатомія та оперативна хірургія -Т. 13, № 1 -2014 17 УДК 572.7: 611.82 -053.13 В.С. Школьніков Кафедра анатомії людини (зав. -проф. Ю.Й. Гумінський) Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОРФОЛОГІЯ СПИННОГО МОЗКУ ПЛОДІВ ЛЮДИНИ 20-21 ТИЖНЯ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ (АНАТОМО-ГІСТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) Резюме. У процесі макро-та мікроскопічного дослідження спинного мозку плодів людини 20-21 тижня внутрішньоутробного розвитку
more » ... го розвитку встановлена топографія стовщень по відношенню до частин хребта за власною методикою, визначені морфометричні параметри структур сегментів спинного мозку та закономірності цитоархітектоніки. Ключові слова: спинний мозок, морфометричні параметри, сіра речовина, біла речовина, внутрішньоутробний розвиток.
doi:10.24061/1727-0847.13.1.2014.3 fatcat:7fpv52moqvag5f2ea2n5tgj574