Procesy logistyczne w gospodarce odpadami i przykłady ich usprawnień

Magdalena Kubiak
2019 Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska  
Procesy logistyczne w gospodarce odpadami i przykłady ich usprawnień Problematyka gospodarowania odpadami stanowi domenę nauk przyrodniczych, technicznych, związanych z zarządzaniem i logistyką, ale także nauk prawnych. Warto zastanowić się, jak problematyka odpadów prezentować się będzie z punktu widzenia tej aktualnej dziedziny nauk, jaką jest logistyka. Niezwykle ważna jest świadomość, iż każdy jest wytwórcą odpadów, każdy ma wpływ na stan środowiska, a zwłaszcza na to, co stanie się z
more » ... stanie się z wytworzonymi przez każdego odpadami. Produkcja odpadów przez każdego człowieka odbywa się nawet w chwili, gdy nie jesteśmy tego świadomi. Istnieje kilka głównych źródeł powstawania odpadów, mianowicie m.in. 1 : -przemysł, -sektor komunalny, -rolnictwo. Odpady przemysłowe to niepożądane produkty uboczne działalności przedsiębiorstwa, wytwarzane na terenie zakładu. Odpady przemysłowe dzielimy na odpady medyczne i weterynaryjne oraz na mineralne surowce odpadowe 2 . Wśród mineralnych surowców odpadowych wyróżniamy odpady: energetyczne, górnictwa węgla kamiennego, górnicze -skały, górnictwa rud metali nieżelaznych, surowców chemicznych, elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni oraz hutnictwa żelaza 3 . Zgodnie z ustawą o odpadach, odpadami medycznymi są "odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem
doi:10.31261/ppgos.2019.01.05 fatcat:mlnnmfyqufaahes6bqakhfp44u