Δημήτρης Δημητρόπουλος - Εύη Ολυμπίτου, Αρχείο τον Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ. Συλλογή Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας. Κατάλογοι και Ευρετήρια, ΙΑΕΝ- ΕΙΕ/ΚΝΕ, αρ. 35, Αθήνα 2000

ΟΝΤΕΤ ΒΑΡΩΝ-ΒΑΣΑΡ
2002 Μνήμων  
Δεν παρατίθεται περίληψη.
doi:10.12681/mnimon.756 fatcat:dudz5c2tbvhqpdus7a2r5ld57y