Kondycja finansowa państwowych szkół wyższych i nakłady na kształcenie

Małgorzata Dąbrowa-Szefler
2016 Nauka i Szkolnictwo Wyższe  
W artykule została przedstawiona kondycja finansowa państwowych szkół wyższych różnych typów na podstawie dokonanej przez autorkę analizy wielkości struktury przychodów oraz kosztów działalności operacyjnej. Celem analizy było sprawdzenie, w jakim stopniu obniżenie przychodów dotacyjnych zostało zrekompensowane wzrostem przychodów pozadotacyjnych w poszczególnych typach szkół oraz jak kształtowały się nakłady na jednego studenta przeliczeniowego (w latach 1992-1995).
doaj:c8c60125e7344524aeb018bfca5c0741 fatcat:sduy4nq44rbvrnbzxwipkqafse