DUOMENŲ MIGRAVIMO IŠ OLTP Į OLAP DUOMENŲ BAZĘ GREITAVEIKOS TYRIMAS

Robertas Jankauskas, Dmitrij Šešok
2017 Jaunųjų mokslininkų darbai  
Duomenų sinchronizacija tarp kelių sistemų yra vienas iš dažniausiai pasitaikančių procesų. Iš esamų duomenų norima atlikti analizę, kuria naudojantis būtų galima priimti tam tikrus sprendimus, padėsiančius pateikti išvadas apie organizacijų veiklas. Šiame darbe analizuojamas duomenų migravimo procesas tarp "Oracle" ir "Microsoft SQL Server" duomenų bazių valdymo sistemų naudojantis skirtingomis duomenų įkėlimo metodologijomis ir sistemų teikiamomis technologijomis.
doi:10.21277/jmd.v47i2.136 fatcat:rjaesmv4qrdyble73he3rhxlqe