PIGMENTS OF RHODOPSEUDOMONAS YAVOROVII IMV B-7620

О. В. Тарабас, С. O. Гнатуш, A. A. Галушка, О. M. Mороз
2018 Mìkrobìologìâ ì Bìotehnologìâ  
Мета. Визначення спектрів пігментів фотосинтезу пурпурових несіркових бактерій R. yavorovii ІМВ В-7620. Mетоди. Бактерії вирощували у рідкому модифікованому середовищі АТСС № 1449 і на триптонсоєвому агарі за анаеробних чи аеробних умов. Розділення пігментів здійснювали з допомогою системи високоефективної рідинної хроматографії. Результати. Фотосинтезувальні пурпурові несіркові бактерії R. yavorovii ІМВ В-7620 можуть рости як за анаеробних, так і за аеробних умов культивування. В екстрактах
more » ... ментів бактерій R. yavorovii ІМВ В-7620 з використанням високоефективної рідинної хроматографії визначено три гомологічні форми бактеріохлорофілу а, які мали спектри поглинання за λ max =361, 605, 770 нм. У процесі розділення каротиноїдів ідентифікували лікопін (за λ max =446, 473, 504 нм) та ангідрородовібрин (за λ max =459, 485, 519 нм). Висновки. У процесі одностадійного розділення пігментних сумішей з використанням високоефективної рідинної хроматографії показано, що клітини пурпурових несіркових бактерій R. yavorovii ІМВ В-7620 за анаеробних умов культивування містять бактеріохлорофіл а, лікопін та ангідрородовібрин. К лючов і сл ова: пурпурові несіркові бактерії, каротиноїди, бактеріохлорофіли.
doi:10.18524/2307-4663.2018.1(41).120468 fatcat:pn23ec5jsbbxflxdwz4rus4w24