SPONTANE İZOMORFİZM PERSPEKTİFİNDEN BAKAN YARDIMCILIĞI VE MÜSTEŞARLIK POZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yusuf COŞKUN, Cemal YORGANCIOĞLU
2022 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi  
https://orcid.org/0000-0002-2885-7853 **** Teşekkür: Değerli katkıları için Prof. Dr. Mustafa Sağsan'a ve makalenin anonim hakemlerine teşekkür ederiz.
doi:10.54049/taad.1093121 fatcat:gwufnaaajzcdff2cjye47ycguy