Spór intelektualistów bolszewickich z Karlem Kautskim o znaczenie i konsekwencje rewolucji październikowej. Casus pracy Lwa Trockiego "Terroryzm i komunizm" (1920)

Piotr Grudka, Piotr Kendziorek
2020 Studia Podlaskie  
W artykule autorzy przedstawiają debatę w międzynarodowym ruchu robotniczym dotyczącą wykładni znaczenia rewolucji rosyjskiej w pierwszych latach po przejęciu władzy przez bolszewików. Głównym punktem odniesienia jest tu argumentacja, którą w obronie polityki bolszewickiej przedstawił Lew Trocki w pracy Terroryzm i komunizm (1920). Była ona najbardziej rozbudowaną próbą odparcia przez intelektualistów bolszewickich argumentów Karla Kautskiego. Ten ostatni starał się wykazać, że teoria i
more » ... bolszewików oznaczała zerwanie z kluczowymi zasadami i koncepcjami marksizmu.
doi:10.15290/sp.2020.28.05 fatcat:otlsvmypdrhojegvalwoftfom4