RĂSPUNDEREA PENALĂ A PERSOANEI JURIDICE

Olga BURUIANĂ, Stela BOTNARU
2015 Studia Universitatis Moldaviae: Stiinte Sociale  
După adoptarea noului Cod penal în 2002, Republica Moldova a fost printre statele care au adăugat ca subiect al răs-punderii penale pe lângă persoana fizică şi persoana juridică. Răspunderea penală a persoanelor juridice este o încercare a organelor de drept din ţara noastră ce se confruntă cu o entitate complexă, care este o realitate juridică. Spre regret, la stabilirea răspunderii persoanei juridice organele de drept se confruntă cu unele probleme la faza de urmărire penală, şi anume:
more » ... a, divizarea, lichidarea şi reducerea capitalului social – modalităţi prin care persoana juridică se poate eschiva de la răspundere penală. Pentru ca această nouă instituţie de drept penal să-şi poată demonstra utilitatea, este necesar să existe măsuri care să prevină eschivarea de la răspundere penală.CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONAfter the adoption of the new Criminal Code in 2002, Moldova has been among the states that have added the subject of criminal liability under the natural and legal person. Criminal liability of legal persons is an attempt to law enforcement agencies in our country that facing with a complex entity that is a legal reality. Unfortunately liability legal person ex-periencing some problems at the prosecution stage, namely the merger, division, liquidation and reduction of capital, what are some ways in which the legal person may dodge. For this new institution of criminal law to demonstrate its usefulness is necessary to have preventive measures that will prevent any evasion from criminal liability.
doaj:1e08f96511cd48eda2be7f7bcc2aaced fatcat:rpjvb47slneslmx2v6qto3zxjy