How to review a scientific paper

Aleksandar Dekanski, Ivana Drvenica, Olgica Nedic
2017 Zaštita Materijala  
Kako recenzirati naučni rad IZVOD Postupak recenziranja je ključni element koji obezbeđuje pouzdano i tačno prezentovanje novog, korisnog i originalnog naučnog saznanja javnosti. I pored mnogih nedostataka koje ovakvo vrednovanje naučnog rada ima, ono je do danas nezamenjivi deo procesa publikovanja rezultata naučnih istraživanja. Tokom istorije razvijale su se različite vrste recenziranja, ali suština samog procesa je ostala nepromenjena: pre publikovanja rezultati se podvrgavaju
more » ... avaju nepristrasnoj, kompetentnoj i pouzdanoj oceni valjanosti, vrednosti i originalnosti. Nažalost, ni u svetu, a pogotovo kod nas, skoro da ne postoji sistematsko i institucionalizovano obrazovanje za obavljanje ovog odgovornog zadatka. Znanje i praksa se preuzimaju od starijih kolega, ili se stiču vremenom. Kako je svaki mladi naučnik potencijalni recenzent, ovaj tekst je namenjen pre svega mladima, kao priručnik, uputstvo kako recenzirati naučni rad i šta sve treba imati u vidu kada se piše recenzentski izveštaj. Nakon analize procesa recenziranja, u tekstu su istaknuti etički principi kojih se recenzent treba pridržavati, a zatim je pokušano dati odgovor na pitanje: Kako kritički, korektno i objektivno recenzirati naučni rad? Na kraju, sugerisano je kako recenzentski izveštaj treba da izgleda. Ključne reči: proces recenziranja, etički principi, konstruktivna kritika, društveno vrednovanje.
doi:10.5937/zasmat1703259d fatcat:uhwkd3witvaaxd7vpxjacyufaq