BlueCash Fast Payment's System and its Promotion in Poland
System natychmiastowego przelewu BlueCash i jego promocja w Polsce

Kamila Czarnowska
2015 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu  
Streszczenie Celem artykułu jest opis systemu szybkich przelewów w Polsce na przykładzie Systemu Płatności BlueCash (w skrócie: SPBC) dostarczanego przez firmę Blue Media SA. Celem szczegółowym jest zobrazowanie wzrostu zasięgu usługi oraz wylistowanie i opis form działań promocyjnych mających na celu wspieranie rozwoju usługi szybkich przelewów pośród klientów banków. Autorka obrazuje najbardziej popularne działania marketingowe stosowane przez banki, które mają za zadanie doprowadzić do
more » ... u zainteresowania usługą. Słowa kluczowe: system natychmiastowego przelewu, promocja, banki, BlueCash, usługa
doi:10.18276/pzfm.2015.41/1-20 fatcat:kbpeqwai2jglfeugvtf5reir4e