EESTI AJALOOTEADUS 21. SAJANDIL: SISSEJUHATUSEKS

M Tamm
2020 Acta Historica Tallinnensia  
Artikkel pakub põhilises kvantitatiivse ülevaate Eesti ajalooteaduse arengust ja korraldusest 21. sajandi esimesel kahel kümnendil. Lähemalt on vaatluse all viis teemat: esiteks kaardistatakse Eesti ajaloo teadust uurijate vaates; teiseks kirjeldatakse ajaloouurimise olulisemaid institutsioone (ülikoolid, uurimis keskused, arhiivid, muuseumid, raamatukogud ja seltsid); kolmandaks pakutakse ülevaade ajalooteaduse konkurentsipõhisest rahastusest; neljandaks tutvustatakse ajaloolaste
more » ... praktikaid ja olulisemaid kommunikatsioonikanaleid ning lõpetuseks esitatakse mõned tähelepanekud Eesti ajalookirjutuse sisulistest arengusuundadest viimasel kahel aastakümnel. Acta Historica Tallinnensia, 2020, 26, 3-45 https://doi.
doi:10.3176/hist.2020.1.01 fatcat:3dh77533qrecdpgnkmg36ekoku