Clinical Evaluation of a New Designed Thin Echo-Videoendoscope
上部消化管用の細径超音波電子内視鏡の使用経験 多施設検討

Keiko TSUKADA, Kenjiro YASUDA, Masatsugu NAKAJIMA, Yusuke SAITO, Tsuneshi FUJII, Yataka KOHGO, Katsutoshi OBARA, Atushi IRISAWA, Reiji KASUKAWA, Sigeto MIZUNO, Hirosi HISATSUNE, Kunihiko KIMOTO (+6 others)
1999 Gastroenterological Endoscopy  
doi:10.11280/gee1973b.41.7_1348 fatcat:mdvve5drbnaullrorbhjtinwzu