Формування організаційно-економічного механізму управління трансформаціями системи економічної безпеки підприємства

Є.А. Івченко
2020 ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля  
В статті розглянуто теоретичні та інструментальні засади формування механізму управління трансформаціями системи економічної безпеки підприємства. За результатами дослідження визначено підходи до формування організаційно-економічного механізму трансформаціями системи економічної безпеки підприємства. Визначено процесний підхід до формування організаційно-економічного механізму трансформаціями системи економічної безпеки підприємства найбільш придатним для використання. Запропоновано формування
more » ... оновано формування організаційно-економічного механізму трансформаціями системи економічної безпеки підприємства на основі використання синтаксису IDEF. Формалізовано процес побудови механізму управління трансформаціями системи економічної безпеки підприємства та визначено його окремі складові.
doi:10.33216/1998-7927-2020-258-2-20-27 fatcat:7k7utx7gibhbrhmshkmozg2lqa