Rzeź katolików w Krożach. Przyczynek do dziejów walki Polaków i Litwinów przeciwko rządom carskim w XIX wieku

Przemysław Dąbrowski, Ryszard Gaidis
2018 Czasopismo Prawno-Historyczne  
doi:10.14746/cph.2012.64.1.07 fatcat:wazvfm4advfenoozso2f5b4hni