TEXTILE METAPHORS IN THE ENGLISH LSP OF GEOLOGY (COGNITIVE ASPECT)

T. M. Halai, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Yu. O. Hrybinnyk, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
2019 Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series Philology. Social Communications  
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу ТЕКСТИЛЬНІ МЕТАФОРИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ФАХОВІЙ МОВІ ГЕОЛОГІЇ (КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД) У статті здійснюється аналіз метафоричних термінів зі сфери-джерела «текстиль», дібраних із сучасних англомовних термінологічних словників геології, які видані в період із 2001 року по 2013 рік. Досліджено специфіку прояву метафоричної номінації в сучасній англійській фаховій мові геології з позицій когнітивної лінгвістики. Зафіксовано й
more » ... елементи вихідної поняттєвої сфери (сфери-джерела) та нової поняттєвої сфери (сфери-цілі), які метафорично переосмислюються в межах англійської фахової мови геології відповідної метафоричної моделі та виформовують сутність когнітивного потенціалу метафори. Визначено основу асоціативної схожості текстильних предметів і геологічних об'єктів та процесів. Зв'язок між сферами-цілями та сферами-джерелами представлено у вигляді метафоричної моделі. За допомогою методу метафоричного моделювання визначено структуру лінгвокогнітивної метафоричної моделі «ГЕОЛОГІЧНІ ОБ'ЄКТИ -ЦЕ ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ», проаналізовано її оригінальну фреймо-слотову структуру (три фрейми, вісім слотів). Крізь призму термінів на позначення одягу (clothes), головного убору (hat), взуття та його компонентів (shoes and their components) фрейму «Типи одягу» (16,5% від числа термінів цієї метафоричної моделі) розглянуто геологічні терміни на позначення гірських осадових, метаморфічних і вулканічних порід, геологічних утворень та формацій, водойм. Метафоричні терміни фрейму «Складники одягу» (56,5% від числа термінів цієї метафоричної моделі) уподібнюють атмосферні явища, гравітаційне поле землі, типи рельєфу в образах частин одягу (parts of clothes), елементів одягу (elements of clothes), аксесуарів (accessories). Метафори фрейму «Матеріали для виробництва одягу» (27% від числа термінів цієї метафоричної моделі) структурують знання про геологічні процеси, мінерали та мінеральні утворення в термінах на позначення тканин (fabrics) та інструментів (instruments for sewing).
doi:10.32838/2663-6069/2019.3-1/20 fatcat:jb2exfuoqna3dckggv7wxuvne4