Το μέγεθος των επτανησιακών νοικοκυριών στις αναγραφές του 18ου και του 19ου αιώνα

Ευτυχία Κοσμάτου
2020 Peri Istorias  
Το μέγεθος των επτανησιακών νοικοκυριών στις αναγραφές του 18ου και του 19ου αιώνα Κοσμάτου Ευτυχία https://doi.org/10.
doi:10.12681/p.i..24814 fatcat:6aqzih7x3bhs5lmigmmbz5sghm