Discovery of a supposed extinct settlement species made at Königsmühle in the Ore Mountains

Petr Mikšíček
2014 Envigogika  
In one of my speeches on the Ore Mountains at the Green Network Conference in Dresden in 2011, I referred to the Ore Mountain region as a landscape full of footprints. Footprints left here by bygone generations of inhabitants as well as present-day footprints left by us. Footprints can be cast in plaster and preserved for future generations, or wiped out, hidden, erased from our memory. Both these approaches have been applied in the Ore Mountains. The preservation of these footprints clashes
more » ... inst the interests of land owners. The association DoKrajin, in which I work, tries to preserve the footprints, so I will gladly share with you a story of an ancient footprint that is on the brink of being wiped out. Abstrakt V jednom ze svých příspěvků o Krušných horách na konferenci Zelená síť v Drážďanech v roce 2011 jsem pojmenoval Krušnohoří jako krajinu plnou stop. Stop, které zde zachovaly dávné generace obyvatele i ty současné stopy, které zanecháváme my. Stopy můžeme odlévat a zachovávat pro budoucí pokolení anebo je zametat, schovávat, vymazat z naší paměti. Oba dva přístupy se v Krušných horách uplatňují. Samotné nakládání se stopami naráží na zájmy majitelů pozemků. Sdružení DoKrajin, ve kterém působím, se snaží stopy zachovávat a tak vám rád představím příběh jedné dávné stopy, která se nachází na bodu křehké rovnováhy mezi zachováním a zametením.
doi:10.14712/18023061.441 fatcat:hkjm6efqw5d6xej5hlmogsfmoa