Warming-induced unprecedented high-elevation forest growth over the monsoonal Tibetan Plateau

Chunming Shi, Lea Schneider, Yuan Hu, Miaogen Shen, Cheng Sun, Jianyang Xia, Bruce C Forbes, Peili Shi, Yuandong Zhang, Philippe Ciais
2020 Environmental Research Letters  
doi:10.1088/1748-9326/ab7b9b fatcat:3h4czbqxqngedkz7ymj3unbj7u