Вирішення задачі багатокритеріальної оптимізації інформаційного навантаження при структуризації корпоративного центру даних

Олександр Африканович Стенін
2010 Adaptivni Sistemi Avtomatičnogo Upravlinnâ  
В статті розглядаються результати наукових досліджень по створенню алгоритмів параметричної та структурної оптимізації системи БД та сховища електронних даних Датацентру університету при заданих структурних обмеженнях, обумовлених відповідними вимогами до ризиків рівнів безпеки, яким відповідають зони і яруси в архітетурі прикладної мережі.Розроблено функціонали і моделі параметричної оптимізації та оригінальна модель структурної оптимізації для архітектури з централізованим зберіганням даних
more » ... тацентру у вигляді трьохрівневої процедури оптимізації з використанням розроблених авторами метрик систем обробки даних згідно їх ієрархії, а також наводиться приклад такої оптимізації між зонами та ярусами Датацентру.
doi:10.20535/1560-8956.16.2010.33792 fatcat:y3gane5cjbbqtlajz2l2djojje