Порівняльна характеристика праці зовнішніх пілотів безпілотних авіаційних комплексів та осіб групи керівництва польотами

V. V. Kalnysh, A. V. Shvets, O. V. Maltsev, V. I. Yeshchenko
2022 Ukrainian Journal of Military Medicine  
Вступ. Робота зовнішніх пілотів безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) та осіб групи керівництва польотами (ГКрП) характеризується цілим рядом загальних рис та відмінностей. Між тим в сучасних нормативних документах до цих професій застосовується однаковий підхід щодо визначення професійно важливих якостей для здійснення професійного добору, контролю за станом психофізіологічних властивостей спеціалістів впродовж їх професійної діяльності. В зв'язку з цим виникає важливе питання про
more » ... та різницю цих властивостей у операторів БпАК та ГКрП, які з одного боку є достатньо тотожними за змістом своєї роботи, а з іншого відображають свою специфіку праці оператора, що необхідно врахувати при розробці специфічних критеріїв для професійного відбору кожної з професій. Мета. Провести порівняльний аналіз праці операторів безпілотних авіаційних комплексів та групи керівництва польотами, яка детермінує їх професійно важливі якості. Матеріали та методи. З використанням методів системного, бібліосемантичного, ретроспективного та контент аналізу праці операторів рухомих об'єктів вивчено наукові публікації щодо особливостей умов праці операторів БпАК та ГКрП. Для цього здійснено пошук доступних джерел інформації з 1990 по 2021 роки, які стосувались характеристик професійної діяльності операторів безпілотних літальних апаратів, безпілотних авіаційних комплексів (систем), дронів, ГКрП. Вивчали особливості діяльності зовнішніх пілотів БпАК та ГКрП. На основі наявних даних було узагальнено шкідливі чинники праці та окреслено особливості професійної діяльності особового складу пілотів БпАК та ГКрП. Результати. Проаналізовані операторські професії зовнішніх пілотів безпілотних авіаційних комплексів та осіб групи керівництва польотами не схожі за параметрами впливу на працівників: мікроклімату, фізичних чинників та за рівнем важкості виконуваної роботи. Між тим, є відмінності в змісті роботи, змінності сценаріїв виконання завдань, якості хімічних складових в повітрі робочої зони. Отже з результатів дослідження можна констатувати, що при проведенні психофізіологічних обстежень професійно важливих якостей потрібно враховувати неспецифічну сторону діяльності і тестувати в обох контингентів: сенсомоторні реакції, характеристики уваги, орієнтацію у просторі, здатність приймати рішення і діяти в екстремальних умовах, емоційну стійкість. А також специфічну, і тестувати для операторів БпАК: реакцію на об'єкт що рухається, швидкість переключення уваги, стійкість до монотонії та для операторів ГКрП: зорову і слухову пам'ять, готовність до прийняття рішень в екстремальних умовах. Висновки. Аналіз напруженості та важкості праці, дії шкідливих чинників робочого середовища показав, що професіям операторів ГКрП та БпАК є частина притаманних загальних рис, які дозволяють оцінювати психофізіологічний статус цих працівників за однаковими професійно важливими якостями. Деякі психофізіологічні якості, зокрема, стійкість до монотонії віддзеркалюють специфіку роботи операторів ГКрП та БпАК. Тому для здійснення професійного відбору потрібно розробляти специфічні критерії для кожної з професій. Сформульовано окремі унікальні характеристики діяльності зовнішніх пілотів, пов'язаних з БпАК, які відрізняють їх від діяльності звичайних пілотів.
doi:10.46847/ujmm.2022.3(3)-118 fatcat:pcvdtuygbrhdhdg4rgpc62rhri