Dvoreznost razkužil v bolniškem okolju

Zlata Stropnik
1976 Obzornik zdravstvene nege  
Prof. dr. se. dr. med. Zlata Str o pni k Inštitut za mikrobiologijo medicinske fakultete, Ljubljana Dvoreznost razkužil V bolniškem okolju V bolnišnicah preprečujemo nastajanje in širjenje okužb Z razIičnimi fizikalnimi in kemičnimi sredstvi, ki celice mikrobov uničijo (baktericidni učinek) ali pa jim vsaj preprečijo razmnoževanje (bakteriostatični učinek). Baktericidna sredstva ustavijo živIjenjske procese, po njihovem delovanju se mrtve celice mikrobov ne morejo več razmnoževati. Končni
more » ... baktericidnega delovanja je popolna odsotnost vseh živih mikroorganizmov -sterilnost. Ceprav težimo k temu, da za uničevanje mikrobov v bolnikovem okolju uporabljamo predvsem steriIizacijo, je v bolnišnicah še nešteto predmetov, ki jih ni mogoče steriIizirati. V vseh teh primerih smo prisiIjeni uporabljati dezinfekcijska sredstva. Pri delovanju razkužil nastopi smrt mikrobne celice zaradi kemičnih procesov. Tudi razkužila delujejo baktericidno, če deIujejo dovolj dolgo časa in v dovolj močni koncentraciji. Slaba lastnost kemičnih razkužil je njihova toksičnost za čIoveška tkiva. Zaradi tega uporabljamo dezinfekcijska sredstva navadno za raztopine nizkih koncentracij, ki pa nimajo vselej baktericidnega učinka. Na mikrobe delujejo Ie bakteriostatično in jim preprečujejo razmnoževanje Ie toliko časa, dokler so z njimi v stiku. Ko pa mikrobe odstranimo iz območja deIovanja dezinfekcijskega sredstva, se spet lahko razmnožujejo. Le kadar deIuje dezinfekcijsko sredstvo nizke koncentracije zelo dolgo časa, poginejo od starosti bakterije, ki se medtem niso mogle razmnoževati. Proces kemičnega uničevanja mikrobov je mogoče pospešiti ali upočasniti. Pri tem vplivajo poleg vrste in koncentracije dezinfekcijskih sredstev tudi vrste in količine mikrobov ter čas, v katerem so mikrobi izpostavljeni razkužiIu. Ker se številne vrste mikrob ov tako zelo razlikujejo po kemični zgradbi, ni mogoče pričakovati, da bi vsako razkužilo delovalo na vse vrste mikrob ov. Posamezne vrste bakterij, virusov ali gliv preživijo aIi pa se celo razmnožujejo v prisotnosti nekaterih vrst razkužiI. Na učinek razkužil vpliva v veliki meri prisotnost vode. Ob uporabi toplote je prisotnost vode pomembna za koagulacijo beljakovin v bakterijski celici. Pri uporabi dezinfekcijskih sredstev pa voda omogoča stik med bakterijami in razkužilom, obenem pa omogoča ionizacijo baktericidnih soli. Učinek razkužil zmanjšuje prisotnost organskih beljakovin (kri, eksudati). Nekatera kemična sredstva delujejo tako, da se vežejo z beljakovmami bakterijskih celic. Kadar pa so prisotne še druge organske beIjakovinske snovi, se razkužilo porabi, ko se veže z njimi, še preden pride do bakterij. Na ta način se zmanjšuje koncentracija razkužila in njegov učinek. V prisotnosti organskih snovi se hitro precipitirajo težke kovine, medtem ko so fenoli in krezoli odpornejši.
doaj:af50a5be0c454f90b75a3c94d2291953 fatcat:jszxmiz6ffeuvn24afpa4t2e3m