Kultury w kontakcie – inaczej nie znaczy gorzej

Justyna Jaguścik, Uniwersytet SWPS
2008 Azja-Pacyfik  
KULTURY W KONTAKCIE -INACZEJ NIE ZNACZY GORZEJ Małgorzata Marcjanik (red.), Grzeczność na krańcach świata, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, 410 str. Praca zbiorowa Grzeczność na krańcach świata pod redakcją Małgorzaty Marcjanik to już drugi zbiór artykułów zawierających wyniki badań nad obyczajami grzecznościowymi w różnych kulturach. W pierwszym tomie zatytułowanym Grzeczność nasza i obca 1 zawarto rozważania dotyczące zachowań grzecznościowych w kulturach europejskich i
more » ... rach europejskich i pozaeuropejskich. Niniejszy tom dotyczy natomiast wyłącznie kultur pozaeuropejskich. W 22. rozdziałach przedstawiono analizy obyczajów grzecznościowych w Azji, Australii, Afryce Wschodniej, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. W większości artykułów zawartych w tym zbiorze autorzy za punkt wyjścia przyjmują sytuację kontaktu kulturowego. Koncentrują się na problemach związanych z komunikacją międzykulturową, tzn. tym typem komunikacji, który obejmuje kontakty między osobami należącymi do odmiennych kultur. Stykają się one ze sobą w szczególnych sytuacjach, np. w efekcie migracji osiedleńczych lub tylko czasowych wyjazdów, inicjowanych przez organizacje międzynarodowe, instytucje edukacyjne czy religijne lub podczas podróży turystycznych. Problem komunikacji międzykulturowej nabiera obecnie praktycznego znaczenia dla co-1 Małgorzata Marcjanik (red.), Grzeczność nasza i obca, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2005.
doi:10.15804/ap200825 fatcat:lz4vztd7jfg5po6dk4zxws2tdq