Amersfoort perfect ontsloten? : maatschappelijke kosten-baten analyse voorkeurstracé Gemeente Amersfoort voor de Westelijke Ontsluiting en alternatief tracé betrokken bewonersgroepen [report]

Rolf Michels, Theo Vogelzang
2019 unpublished
doi:10.18174/470703 fatcat:n5w4o6nzhncjtba4qfcsolnfye