Σχεδίαση και βελτιστοποίηση μηχανών μονίμων μαγνητών με βάση τα χαρακτηριστικά της σιδηρομαγνητικής λαμαρίνας [article]

(:Unkn) Unknown, National Technological University Of Athens
2021
doi:10.26240/heal.ntua.20614 fatcat:dca75x4mjbdynkxf7qijyay6e4