Paradoksy w zarządzaniu kapitałem ludzkim w ocenie menedżerów (Paradoxes in the management of human capital in managers' appraisal)

Joanna M. Moczydłowska
2016 Management Sciences  
doi:10.15611/noz.2016.2.11 fatcat:d452x3u4ffanfmmgik7dqpxgr4