A Műszaki Képzési Terület Képzési és Kimeneti Követelményeinek (KKK, 18/2016 EMMI rendelet) vizsgálata szövegbányászati módszerekkel [chapter]

Tamás Nagy
2018
A Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) átalakítása új struktúrájú és új tartalmú dokumentumokat eredményezett. A KKK (18/2016 EMMI rendelet) leírások alapszerkezete a BsC és MsC szinten valamint a különféle szakok esetében azonos (1. ábra). A korábbi KKK-hoz viszonyítva a 2016-os dokumentumokban elsősorban a célok és kompetenciák szerkezete, a leírás módja változott meg. Ez az európai trendeknek megfelelően az eredményalapú szabályozásra épül: hasonlít az EKKR 1hez és megfelel az MKKR 2
more » ... elel az MKKR 2 szerkezetének. Előző tanulmányunkban összehasonlítottuk a Gépészmérnöki szak alap-és mesterszintjét a 15/2006 OKM és a jelenleg érvényes 18/2016 EMMI KKK rendelet tartalma alapján (Nagy, 2017). Ebben a tanulmányban az új 2016-os dokumentumot elemezzük szövegbányászati módszerekkel. Elsősorban a KKK dokumentumot vesszük górcső alá, de jelezzük azokat a lehetőségeket és módszereket is, amelyekkel az adatokhoz hozzáfértünk. Megvizsgáljuk, hogy a KTKKR 3 fejlesztés dokumentumaiban (Derényi & Vámos, 2015) rögzített eredményalapú leírások (tudása, képessége, attitűdje, autonómiája és felelőssége 4 ) hogyan befolyásolták az új KKK kompetencia-leírásait.
doi:10.18427/iri-2018-0041 fatcat:gqg5by3pcfhlhho5l4b5n3hmoa