Mikroçoğaltımla Üretilmiş Fesleğenin (Ocimum basilicum L.) Tepsili Kurutucuda Kuruma Karakteristiğinin Belirlenmesi

Aykut TOPDEMIR
2019 Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi  
Öz: Bu çalışmada mikroçoğaltım ile in vitro ortamda elde edilen, tıbbi ve aromatik öneme sahip Ocimum basilicum L. türüne ait bitki örneklerinin tepsili kurutucuda kuruma karakteristiği incelenmiştir. Tarımsal ürünlerin hasat sonrası işlemlerinin başında kurutma gelmektedir. Özellikle tıbbi ve aromatik öneme sahip olan bitkiler kurutma proseslerine tabi tutulmaktadır. Endüstriyel proseslerde kurutucu olarak tepsili kurutucu yaygın olarak kullanılmaktadır. Deneyler 3 farklı sıcaklık (30-50 °C)
more » ... caklık (30-50 °C) ve 3 farklı akış hızında (0.5-1.5 m/s) 3 tekrarlı olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda, mikroçoğaltımla üretilmiş Ocimum basilicum L örneklerinin azalan hız periyodunda kuruma sergilediği gözlenmiştir. Düşük sıcaklıklarda hava akış hızının difüzyon katsayısına etkisinin olmadığı, fakat yüksek sıcaklıklarda artan hava hızı ile difüzyon katsayısının arttığı belirlenmiştir. Çalışılan tüm hava hızlarında artan sıcaklıkla beklenildiği gibi difüzyon katsayısının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar kelimeler: Tepsili kurutucu, Ocimum basilicum L., mikroçoğaltım, etkin difüzyon katsayısı. Abstract: In this study, drying characteristics of plant samples, having medicinal and aromatic importance, belonging to Ocimum basilicum L. species obtained from micro-propagation and in vitro environment were examined in tray dryer. Tray dryer is widely used as a dryer in industrial processes. The experiments were carried out with three replications at three different temperatures (30-50 °C) and three different flow rates (0.5-1.5 m/s). As a result of the experiments, it was observed that Ocimum basilicum L. samples produced by micro-propagation showed drying in decreasing speed period. It was determined that airflow rate had no effect on the diffusion coefficient at low temperatures, but diffusion coefficient raised with increasing air velocity at high temperatures. It was concluded that the diffusion coefficient increased as expected with increasing temperature at all air velocities studied.
doi:10.35234/fumbd.580212 fatcat:5nkulif2xrdonn2vg7ejvzf7ly