Флористичні образи в поезії Олександра Олеся: семантика та функціональність (за збіркою «З журбою радість обнялась»)

Любов Семененко
2018 Lìteraturi svìtu: poetika, mentalʹnìstʹ ì duhovnìstʹ  
У статті розглядається специфіка використання флористичних образів у поетичній творчості Олександра Олеся, одного з найяскравіших представників українського літературного контексту межі ХІХ та ХХ століть. На матеріалі першої поетичної збірки автора визначаються провідні особливості змістового та функціонально-стилістичного навантаження флористичних образів у ліричних поезіях митця. Підкреслюється амбівалентність уживання аналізованих образів та їх поліфункціональність у поетичному дискурсі
more » ... чному дискурсі автора. Розглядається співвіднесення фольклорної традиції та індивідуально-авторської образності в межах уживання рослинних образів у поетичних текстах. Осмислюється актуальність флористичних образів для ранньої лірики автора. У статті відзначається значущість використання флористичних образів для позначення емоцій та почуттів ліричного героя, фіксації психологічних станів та перебігу психологічних процесів.
doi:10.31812/world_lit.v11i0.2066 fatcat:scj3crap4jbqnpolwggs4f57za