Kent İçi Planlamada Eğitim Tesisi Yapıları İçin Bir Öneri

Halil İbrahim Polat
2019 Afet ve Risk Dergisi  
Educational facilities space is one of the public urban areas that should be given the most importance during the development works in settlements that are planned to be newly built or have the opportunity of urban transformation. Since education, which is one of the basic parameters of a country's development, is directly proportional to the investment given to it, the land allocated to educational facilities are among the main priorities of a qualified education. In this study, data were
more » ... cted on the areas of educational facilities in the Western European and American urban areas. The data obtained are compared with the regulations in Turkey. Upon this, it has been tried to discuss with an example how the optimum educational facility area should be proportional to the population. Özet Eğitim tesisleri; yeni yapılması planlanan veya kentsel dönüşüm fırsatı yakalayan yerleşim bölgelerinde, imar çalışmaları sırasında en önem verilmesi gereken donatı alanlarından biri olmalıdır. Bir ülkenin gelişmişliğin temel parametrelerinden biri olan eğitim, ona verilen yatırım ile doğru orantılı olduğundan, eğitim tesislerine ayrılan araziler nitelikli bir eğitimin temel öncelikleri arasındadır. Bu çalışmada, Batı Avrupa ve Amerika'nın kentsel yerleşimlerinde uygulama alanı bulan eğitim tesisleri alanları üzerine veriler toplanmış, Türkiye'deki Yönetmelikler'le kıyaslanmış ve bunun üzerine optimum bir eğitim tesisi alanının nüfus ile orantılı olarak ne olması gerektiği bir örnekle tartışılmaya çalışılmıştır.
doi:10.35341/afet.489774 fatcat:gyyu6wttxnfx5nbqnuma5y6iam