KBRN PERSONEL KORUYUCU ELBİSE SEÇİMİ ÜZERİNE AHP ve VIKOR YÖNTEMLERİYLE BİR UYGULAMA

Mehmet İNANIR, Mustafa DESTE
2021 R&S - Research Studies Anatolia Journal  
ÖZ ABSTRACT İnsanoğlu varoluşundan beri farklı problemlerle karşılaşmış, karşılaşılan problemleri mevcut yöntemlere göre çözmeye çalışmıştır. Bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı 1 Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı, mustafa.deste@inonu.edu.tr Malatya / TÜRKİYE 2 Doktora Öğrencisi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Işletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doktora Programı, inanir03@gmail.com ,Malatya/ TÜRKİYE R&S Research
doi:10.33723/rs.958894 fatcat:vn5xxfa55zcd5pigr4e5zey5wa