Özel Eğitim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabının Çeşitli Açılardan İncelenmesi

Rıdvan Demir
2017 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Makale Türü: Araştırma Makalesi ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-6141-6638 1 Rıdvan DEMİR* Öz Genel eğitimde olduğu gibi özel eğitimde de öğrenme-öğretme ve değerlendirme sürecinde en çok başvurulan kaynaklardan birisi ders kitaplarıdır. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için din öğretimine yönelik ders kitabının hazırlanmasında gerekli özen gösterilmelidir. Ders kitaplarının öğretim programı çerçevesinde, eğitim ve öğretimi etkili kılacak şekilde hazırlanması temel şarttır. Bu
more » ... ttır. Bu araştırmada Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı içerik, görsel, dil-anlatım, etkinlikler ve değerlendirme çalışmaları açılarından değerlendirilmek amacıyla doküman taraması yapılarak betimsel açıdan incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabında uygulamaya yönelik bir takım eksiklikler olduğuna ve ders kitabının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Abstract As in general education, textbooks are one of the most applied resources in the process of learning teaching and evaluation in special education. Necessary attention should be paid to the preparation of the textbook for the teaching of religion for individuals who need special education. During the preparation of the textbooks, it is the basic condition that they are well prepared in the framework of the curriculum so that the education and training is effective.
doi:10.18498/amauifd.363417 fatcat:dnilrok7dbblnplfh6l77chulu