Bankowość prywatna – stan i perspektywy rozwoju w Polsce

Katarzyna Kupka
2015 Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny  
Bankowość prywatna -stan i perspektywy rozwoju w polsce i. wstęp Rosnąca zamożność polskiego społeczeństwa spowodowała, że klasyczna działalność banków komercyjnych nie zaspokaja oczekiwań najbogatszych klientów, które stają się wyznacznikiem dynamicznego rozwoju sektora bankowości detalicznej, jakim jest bankowość prywatna (private banking). Bankowość prywatna w Polsce, mimo swojej dość krótkiej historii, rozwija się równolegle ze wzrostem zamożności Polaków i stanowi aktualnie najbardziej
more » ... ansowaną formę polskiej bankowości detalicznej. Różni się ona co prawda od form znanych m.in. z rozwiniętych rynków -szwajcarskiego czy austriackiego, buduje jednak własną tożsamość i posiada pewne cechy, które nie tylko wyróżniają ją na tle innych usług bankowych, ale sprawiają również, że uzasadnione jest nazywanie jej nowym specjalistycznym segmentem bankowości detalicznej o wysokim potencjale rozwojowym 1 . Głównym celem artykułu jest ukazanie aktualnego stanu bankowości prywatnej wraz z jej kompleksową ofertą i serwisem, plasującymi ją w czołówce najprężniej rozwijających się obszarów bankowości detalicznej. Wpływ na postać i dalsze perspektywy rozwoju polskiego private banking, poza zwiększającymi się potrzebami i oczekiwaniami finansowymi najbogatszych klientów, ma również efekt naśladownictwa trendów panujących w bankowości krajów rozwiniętych oraz ciągłego dostosowywania do aktualnie panujących warunków makroekonomicznych, stopnia rozwoju polskiego rynku finansowego oraz stopnia zamożności i możliwości kapitałowych polskiego społeczeństwa. Podstawę uwag dotyczących aktualnego stanu i perspektyw dalszego rozwoju segmentu private banking stanowi analiza przesłanek i założeń kształtowania przez banki relacji z najzamożniejszymi i najbardziej wymagającymi klientami. Artykuł składa się z sześciu części. Pierwsza i druga część opracowania mają charakter wprowadzający i pozwalają poznać istotę, cele i główne klasyfikacje private banking. Część trzecia i czwarta opisują światowe wzorce bankowości prywatnej oraz główne determinanty jej rozwoju i różnice cechujące polską wersję private banking. W części piątej przedstawieni zostali główni oferenci usług bankowości prywatnej na rynku polskim.
doi:10.14746/rpeis.2015.77.4.17 fatcat:jc3yaogh2zbotbh4k6xnzknj6y