Między ekonomią a ekologią. Bezpieczeństwo energetyczne III Rzeczypospolitej

Joanna Bochaczek-Trąbska, Iwona Sterczewska
2019 Zeszyty Wiejskie  
Znaczenie bezpieczeństwa energetycznego zaczęło wzrastać w drugiej połowie XX w. Stało się to za sprawą rosnących kosztów ropy naftowej. Państwa arabskie zrzeszone w Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) wprowadziły czterokrotną podwyżkę cen tego surowca. Jej następstwem stał się kryzys w latach 1973-1983. Wcześniej większość państw europejskich dysponowała rezerwami własnymi, a surowce importowane były tanie. Tym samym nie traktowano polityki energetycznej jako jednej z gałęzi
more » ... ko jednej z gałęzi polityki zagranicznej państwa ani narzędzia wywierania wpływu 1 . Przemiany spowodowane przez Jesień Ludów 1989 r. doprowadziły do demontażu porządku jałtańskiego, stwarzając tym samym Polsce podwaliny pod konstrukcję nowych struktur bezpieczeństwa narodowego. Samo zagadnienie bezpieczeństwa jest niewątpliwie wielopłaszczyznowe i wieloznaczne. Pierwotnie określano nim stan niezagrożenia, spokoju, pewności, wolności od zagrożeń, strachu lub ataku 2 . Obecnie najczęściej jest kojarzone z poczuciem pewności i wolności od zagrożeń 3 . Warto nadmienić, że nie istnieje także jedna uniwersalna definicja bezpieczeństwa energetycznego. Nie można go również rozpatrywać __________ 1 W. Breński, Wybrane problemy gospodarki globalnej i ich wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku, red. P. Olszewski,
doi:10.18778/1506-6541.25.09 fatcat:5tbn3b6cl5gnxcisql56garbne