A survey of feline neoplasms in Ankara from 1971 to 2005

AYDIN Yılmaz ; ÖZYILDIZ
2008 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
In this study, cat tumor cases from the archives of Pathology Department of Veterinary Medicine Faculty of Ankara University that were encountered in the last 35 years from January 1971 to December 2005 were investigated. During this period 265 cases were received; 244 of these cases were obtained as biopsy while the rest 21 cases were from necropsy materials. Parameters regarding to age, sex, tumor localizations of the organs or body systems, origin, malignancy and the years encountered were
more » ... encountered were indicated with Tables. Of the cases 131 were localized in the cutaneous system which is composed of skin and subcutaneus connective tissue. Seventy-five were female genital system tumors mostly localized in mammary glands. The rest were observed in alimentary, skeletal, hematopoietic, respiratory, and neuronal, endocrine, urinary systems as 22, 19, 8, 4, and 2, 2, 2 respectively. Tumors occurred in cats were compared due to type, localization, frequency and prevalence of the tumors and age, breed, sex of the cases. The data obtained were investigated and evaluated statistically. 1971-2005 yılları arasında Ankara ve yöresinde kedilerde karşılaşılan tümörler Özet: Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı arşiv kayıtları esas alınarak, Ocak 1971-Aralık 2005 yılları arasındaki 35 yıllık sürede Ankara ve çevresinde kedilerde görülen tümör olguları araştırıldı ve sayısal olarak karşılaştırıldı. Bu amaçla, 35 yıllık sürede tümör tanısı konan kedilere ait olgular, arşiv kayıtları esas alınarak incelendi ve toplu olarak değerlendirildi. Bu süre içinde kedilerde, 244'ü biyopsi ve 21'i nekropsi materyaline ait olmak üzere, toplam 265 adet tümör olgusu ile karşılaşıldığı saptandı. Ayrımı yapılan olguların yaş, ırk ve cinsiyet dağılımı ile görüldüğü yıllar, görüldüğü vücut sistemleri ve lokalizasyonu ile epitelyal-mezenşimal ve benign-malign oranları Tablolarla gösterildi. Sonuçta olgulardan 131'inin deri ve eklentileri ile deri altı yumuşak dokulardan kaynaklanan kutanöz sistem, 75'inin çoğu meme dokusu orijinli dişi genital sistem, 22'sinin sindirim sistemi, 19'unun iskelet sistemi, 8'inin hematopoietik sistem, 4'ünün solunum sistemi ve geriye kalan 2'şer adedinin üriner, sinir ve endokrin sistem orijinli tümör olduğu belirlendi. Bu çalışma ile kedilerde ne oranda ve hangi tiplerde tümörlere rastlandığı, son yıllarda hangi tip tümörlerin ortaya çıktığı ve görülme sıklıkları, tümörlerin yaş, ırk ve cinsiyete göre ayrımı, hangi vücut sistemlerinin daha fazla etkilendiği vb konularında istatistiki veriler elde edilmeye çalışıldı ve bunlar tablolarla açıklandı.
doi:10.1501/vetfak_0000000284 fatcat:f3lyu7yzgna23oqhe7i34sarta