Šalutinių pažyminio sakinių ir išskirtinių pažyminių sinonimika

K. Župerka
1968 Kalbotyra  
UETUVOS TSR AUKSTŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLO DARBAI, KALBOTYRA, XIX, 1968 ŠALUTINIŲ PAŽYMINIO SAKINIŲ IR IŠSKIRTINIŲ PAŽYMINIŲ SINONIMIKA K. ŽUPERKA Sintaksinės sinonimikos, kaip ir gramatinės sinonimikos apskritai, problema kalbotyroje yra žymių nesutarimų objektas. Nėra vieningos nuomonės svarbiausiais klausimais: kokios sintaksinės konstrukcijos laikytinQs sintaksiniais sinonimais, kas sudaro sintaksinės sinonimikos pagrindą -turinio ar gramatinės reikšmės bendrumas. 1 Prieš analizuojant konkrečias
more » ... nonimines konstrukcijas, reikia išsiaiškinti sintaksinio sinonimo sąvoką. Šiame darbe laikomasi požiūrio, kad sintaksiniai sinonimai -tai vienodos leksinės sudėties, bet skirtingos struktūros konstrukcijos, kurios atlieka artimą sintaksinę funkciją, atspindi tuos pačius tikrovės reiškinių santykius ir skiriasi gramatinės reikšmės bei prasminiais-stilistiniais atspalviais.' Sintaksinių sinonimų tyrimo kelias yra faktinis ir transformacinis jų gretinimas. Transformacija (pakeitimas) padeda išryškinti semantinius-struktūrinius sinoniminių konstrukcijų bendrumus ir skirtumus. Darbe naudojamasi transformacija, kuri vadinama "perdirbimu į sinonimiką" (PS).· Transformuojant pagal PS, išvestinė konstrukcija išlaiko bendrą gramatinę reikšmę, kinta tik prasminiai bei stilistiniai atspalviai.
doi:10.15388/knygotyra.1968.21957 fatcat:5lbq3kfievbkng3pia73amwsgq