ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK KULLANMA ALIŞKANLIKLARI: SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ

Aysel Günindi Ersöz
2016 Istanbul Journal of Sociological Studies  
Özet Sosyal medya ve çevrimiçi sosyalizasyon kavramları sosyologlarca ele alınıp tartışılan konular arasına girmiştir. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram ve Myspace gibi sosyal paylaşım siteleri değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Kullanıcı sayısı açısından bakıldığında Facebook tüm dünyada en yaygın kullanılan sosyal paylaşım sitesidir. Türkiye'de kullanıcıların sınıf arkadaşlarını bulmak amacıyla kullanmaya başladığı Facebook günümüzde bir alışkanlık hatta yaşam biçimi haline gelmiştir. Bu
more » ... kadar yaygın kullanılan sosyal paylaşım sitesinin gençlerin toplumsallaşması üzerinde etkili olması beklenen bir durumdur. Çalışmamızda, Facebook kullanımı ile sosyalizasyon arasındaki ilişki, Gazi, Ankara ve Hacettepe üniversitelerinin sosyoloji bölümlerinde öğrenim gören 195 öğrencinin, Facebook kullanma nedenleri ve Facebook hesaplarından yaptıkları etkinlikler üzerinden tartışılmaktadır. Çalışmanın sonuçları bize öğrencilerin Facebook'u yoğun bir şekilde kullandıkları, kişisel bilgilerini hesaplarından paylaştıkları, Facebook'un "beğen" ve " paylaş" özelliklerini daha sık kullandıkları ve öğrencilerin Facebook hesaplarını etkin şekilde kullanmayı önemsedikleri sonucuna varılmıştır. Anahtar Sözcükler: Sosyal medya, sosyalizasyon, Facebook, çevrimiçi sosyalleşme, yeni sosyalleşme ajanları. Abstract 'Social media' and 'online socialization' concepts have become one of the issues elaborated and discussed by the sociologists. The social networking websites such as Facebook, Twitter, Youtube, Instagram and Myspace are used for different purposes. In terms of the number of users, Facebook is the most widely used social networking website. Facebook was started to be used by the users to find their classmates, then it has become a habit today. It is expected that such widely used social networking websites are influencial on the socialization of the youth. In our study, the relation between Facebook usage and socialization has been discussed over 195 students' reasons of Facebook usage and the activities of students on Facebook, the students study in Gazi University, Ankara University and Hacettepe Sosyoloji Konferansları No: 53 (2016-1) / 303-326 Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanma Alışkanlıkları: Sosyoloji Bölümü Öğrencileri Örneği / Aysel GÜNİNDİ ERSÖZ 304 University. The results of the study reveal that students use Facebook intensively, they share their personal information on their Facebook accounts, they use 'like' and 'share' buttons more frequently, and they care about using their Facebook accounts actively.
doi:10.18368/iu/sk.63264 fatcat:td3uywiqfbgqvdsjfkrhtvmgxy