Specifics of family enterprises in Poland
Specyfika przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce

Mariola Dźwigoł-Barosz
2018 Studia i Prace WNEiZ  
Streszczenie Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią charakterystyczną grupę podmiotów we współczesnej gospodarce. Łączą działalność biznesową ze sferą rodzinną, co powoduje, że są one mocno zróżnicowane. Rodzina jest punktem wspólnym mającym różne odniesienia do ich działalności gospodarczej. W artykule omówiono istotę i definicję przedsiębiorstwa rodzinnego we współczesnej gospodarce rynkowej, zarówno globalnej, jak i polskiej. Wskazano cechy charakterystyczne dla przedsiębiorstw rodzinnych według
more » ... polskich i zagranicznych autorów. Na tym tle przedstawiono syntetyczny obraz polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo rodzinne, gospodarka rynkowa Wprowadzenie Przedsiębiorstwa rodzinne są najstarszym sposobem prowadzenia biznesu i stanowią jeden z fundamentów światowej gospodarki. Ich tworzenie, funkcjonowanie i upadek ma duży wpływ na rozwój gospodarki zarówno krajowej, jak i globalnej. Długoterminowa perspektywa prowadzenia przedsiębiorstwa przez przyszłe pokolenia, a także łączenie funkcji rodzinnych z menedżerskimi nadaje takim podmiotom wyraźną identyfikację (Sułkowski, Marjański, 2009, s. 9).
doi:10.18276/sip.2018.52/1-03 fatcat:h3rxfxil2zgkre2ghjglucs2mu