KAPADOKIJSKI OCI I ARISTOTELOV ORGANON

KRISTINA TODOROVIĆ
2021 ARHE  
Autor u ovom istraživanju nastoji da ispita koja je uloga Aristotelovog Organona u teološkim učenjima Kapadokijskih Otaca. Cilj ovog rada je da se pokaže da su se Kapadokijski Oci služili Aristotelovim pojmovima prve i druge suštine, u svrhu odbrane zvaničnih učenja crkve od suprotstavljenih učenja koja su se smatrala jeretičkim. Iako se Kapadokijski teolozi u svojim radovima služe filozofskim pojmovima, to nikako ne znači da oni odstupaju od izvornog hrišćanskog učenja.
doi:10.19090/arhe.2020.34.205-218 fatcat:nmh533sh4regdelmfttkp5yllu