Pülverizatör Memelerinde Damla Sıklığı ve Pülverizasyon Karakteristiklerinin Tahminlenmesi

Bahadır SAYINCI, Bünyamin DEMİR, Nuri AÇIK
2019 Yüzüncü Yil Üniversitesi Tarim Bilimleri Dergisi  
Öz: Bu araştırmanın amacı, düşük hacimli pestisit uygulamalarında kullanılan farklı tip pülverizatör memelerinde birim alana ulaşan damla sayısını belirlemek ve pülverizasyon karakteristiklerini tahminlemektir. Denemelerde standart (ST), yüksek etki alanlı (LU), standart dar hüzme açılı (STD), konik hüzmeli (DC), düşük sürüklenme potansiyelli (AD), hava emişli (IDK) ve ikiz akışlı (IDKT) meme tipleri kullanılmıştır. Püskürtme uygulamaları otomatik hız kontrollü doğrusal hareketli bir simülatör
more » ... ullanılarak 300 kPa sabit işletme basıncı ve 80 l/ha uygulama hacminde yapılmıştır. Damla örneklemesi için suya duyarlı kağıt (WSP, 26×76 mm), kullanılmış ve metal direklerin alt, orta ve üst bölgelerine yerleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ST, LU, STD, DC ve AD tip memelerle ince ve orta yapılı; IDK tip memeyle orta ve kaba yapılı; IDKT tip memede ise kaba, çok kaba ve aşırı kaba yapılı damlaların üretildiği belirlenmiştir. Damla sıklığı ortalamaları ince ve orta yapılı damlalar üreten memelerde 88-202 adet/cm 2 aralığında; orta ve kaba yapılı damlalar üreten memelerde 47-48 adet/cm 2 ; kaba, çok kaba ve aşırı kaba yapılı damlalar üreten memelerde 19-34 adet/cm 2 olarak belirlenmiştir. Kaba yapılı damlalar üreten IDKT tip memenin kullanıldığı püskürtme uygulamalarında biyolojik etkinliği arttırmak için damla sıklığının da arttırılması gerekmektedir. Bu nedenle IDKT tip memenin kullanıldığı püskürtme uygulamalarında işletme basıncının önerilen basınç aralığında arttırılarak daha küçük çaplı damlaların üretilmesi gerekmektedir. Abstract: The aim of this study is to determine the number of drops reaching to the unit area with the different types sprayer nozzles used at low volume pesticide application and to estimate the spray characteristics. In the experiments, standard flat-fan (ST), multi range flat-fan (LU), standard flat-fan with narrow spray angle (STD), hollow cone (DC), drift guard (AD), air induction (IDK) and twinjet air induction (IDKT) nozzle types were used. The spray applications were carried out with a constant spray pressure of 300 kPa and an application volume of 80 l/ha using an automatic speed controlled linear moving spray simulator. Water sensitive papers (WSP, 26×76 mm) were used to take drop samples and placed to the top, middle and bottom parts of the metal poles. According to the research Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Cilt 29, Sayı 3, 30.09.2019
doi:10.29133/yyutbd.573698 fatcat:ecxew7irxbgjnkhbckeqcq7q2i