The most common mistakes in the treatment of depression in primary care
Nejčastější chyby při léčbě deprese v primární péči

Sylva Racková
2018 Medicína pro praxi  
33 MEZIOBOROVÉ PŘEHLEDY nejčastější chyby při léčbě deprese v priMární péči / Med. praxi 2018; 15(1): 33-37 / MEDICÍNA PRO PRAXI Nejčastější chyby při léčbě deprese v primární péči MUDr. Sylva Racková, Ph.D. Psychiatrická ambulance, Plzeň Deprese patří mezi velmi častá a většinou dobře léčitelná onemocnění. V jeho léčbě je důležité dodržet doporučené postupy. V článku se zabýváme farmakoterapií deprese a chybami, kterým je důležité se vyhnout. Klíčová slova: deprese, léčba, antidepresiva,
more » ... ntidepresiva, doporučené postupy, adherence. The most common mistakes in the treatment of depression in primary care Depression belongs among very frequent and well treated disorders. It is important to follow the guidelines in the treatment depression. We are concerned with farmacotheraphy of depression, what is important and witch mistakes are more frequent in the pharmacotheraphy.
doi:10.36290/med.2018.006 fatcat:xjmiuxml6van3kkib427b37x6u