Rola osób starszych w wychowaniu młodego pokolenia – dyskurs o problemach i możliwościach płynących z transmisji międzypokoleniowej

Hanna Stebel
2014 Edukacja Międzykulturowa  
Rola osób starszych w wychowaniu młodego pokolenia -dyskurs o problemach i możliwościach płynących z transmisji międzypokoleniowej Cieszyn, 9 grudnia 2013 roku Zakończenie studenckiej przerwy wakacyjnej wiąże się z rozpoczęciem aktywnej działalności podejmowanej na Uniwersytecie nie tylko przez pracowników, lecz także przez studentów. Realizowane są wydarzenia, których autorami są studenci zaangażowani w działalność kół naukowych. Dnia 9 grudnia 2013 roku Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej
more » ... organizowało konferencję poświęconą roli dziadków w wychowaniu młodego pokolenia. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej. Spotkanie naukowe odbyło się w centrum konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Głównym obszarem zainteresowań seminarium były rozważania nad zagadnieniem znaczenia dziadków w życiu dzieci i młodzieży. Podczas spotkania próbowano odpowiedzieć na szereg pytań, m.in.: Co tak naprawdę dzieci i młodzież zawdzięczają starszemu pokoleniu? Czy jest to tylko poświęcony czas i zainteresowanie? Czy funkcje dziadków sprowadzają się wyłącznie do opieki? Odpowiedzi na powyższe pytania dostarczyli zaproszeni goście. Należeli do nich: ks. prof. dr hab. Józef Budniak, dr hab.
doi:10.15804/em.2014.19 fatcat:7apggouf6bhspjsh54suvzq5lm