Przechowywanie i kult Eucharystii w ustawodawstwie synodalnym Polski przedrozbiorowej

JANUSZ GRĘŹLIKOWSKI
2012 Prawo Kanoniczne  
doi:10.21697/pk.2012.55.1.04 fatcat:4qp23apxvvcvhb3ileaxt4526i