Level of knowledge on organ and tissue transplantation among a group of Turkish middle school and high school students

Fatih Oz, nal Ayranci, Didem Arslantas, Alaettin nsal
2016 TAF Preventive Medicine Bulletin  
ÖZET Giriş ve Amaç: Bağış yapılan organ sayısı yetersiz olmasının nedenleri arasında toplumların organ bağışı hakkında yetersiz bilgiye sahip olması ve bu konuda duyarsız olmaları sayılabilir. Bu çalışma, Beylikova İlçe merkezinde ortaokul ve lise öğrencilerinin organ, doku nakli ve kan bağışı ile ilgili bilgi düzeylerinin saptanması, öğrencilere konu hakkında bilgi verilmesi ve bu bilgilendirme çalışmasının etkinliğinin değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır. Gereç ve yöntem: Çalışma grubunu
more » ... m: Çalışma grubunu 342 (%94.7) öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada organ-doku nakli ve kan bağışı bilgi düzeyi, literatüre uygun olarak hazırlanan 40 tane bilgi sorusu ile değerlendirildi. Öğrencilerin bilgi düzeyi oluşturulan anket form ile değerlendirildi. Değerlendirmeden bir hafta sonra organ-doku nakli ve kan bağışı hakkında yaklaşık 40 dakikalık bir eğitim semineri verildi. Seminerden onbeş gün sonra aynı öğrencilere aynı anket form tekrar uygulandı. Bulgular: Çalışmada ROC analizi sonucuna göre 15 puan ve üzeri alanlar organ-doku nakli ve kan bağışı bilgi düzeyi yeterli olarak kabul edildi. Bilgi sorularından alınan puan ortalaması 17.81±7.99 puan idi. Çalışmada en çok doğru bilinen bilgi sorusu "organ naklinin tanımı" idi. Bilgilendirme çalışmasından sonra öğrencilerin organ-doku ve kan bağışı hakkındaki bilgi düzeylerinin anlamlı şekilde arttığı saptanmıştır (p<0.05). Sonuç ve öneriler: Bu çalışmada bilgilendirme aktivitesinin organ-doku nakli ve kan bağışı bilgi düzeyini arttırmada etkili olduğu görülmüştür. ABSTRACT Background: Society's lack of knowledge about organ donation and insensitivity to this issue emerge as one of the low organ transplantation reasons. The aims of this study were to determine the middle school and high school students' level of knowledge about organ, tissue and blood donation-transfusion, to provide knowledge to the students about the subject and also to evaluate the effectiveness of this informative work. Methods: The study group consisted of 342 high school students. Created questionnaire included 40 questions of knowledge regarding organ and tissue transplantation and blood donation. Knowledge level of the students was measured by the questionnaire. After a week of this process, an informative education study that lasted about 40 minutes was performed to all students including the studying group by the researchers regarding organ and tissue transplantation and blood donation. Fifteen days after the informative education, the same students in the same classes filled in the same questionnaires previously applied. Results: Organ and tissue transplantation and blood donation knowledge levels of those who obtained 15 and over scores as a result of the ROC Analysis were considered to be adequate. The knowledge average score was 17.81±7.99. The item "description of transplant" was the most correctly known knowledge question. The knowledge average score students obtained from tissue, organ and blood transfusion-donation items by before informative study was lower than after informative study. Conclusion: Informative activities to the students were found to be effective in increasing the students' level of knowledge about the donations.
doi:10.5455/pmb.1-1435753377 fatcat:qdmbkle6ebfu3fn3i4y2l3hlb4