ETIKA VRIJEDNOSTI U SPORTSKOM MENADŽMENTU

Radovan Čokorilo
2016 SPORT I ZDRAVLJE  
U ovom radu se raspravlja o vrijednostima kao centralnom integrišucem faktorulicnosti i važnom pojmu u etici sportskog menadžmenta. Integritet i dignitet licnosti pojavljujese kao neosporna cinjenica u sva tri najvažnija eticka pravca (utilitarizam, deontologija ietika vrline). To su dovoljni razlozi na osnovu kojih možemo zakljuciti da se etika suštinskiodnosi na ponašanje pojedinaca rukovodeno vrijednostima. Smatramo da fenomen vrijednostiu kontekstu etike nije dovoljno posmatrati samo kao
more » ... egrišuci faktor licnosti što seogleda u standardima ponašanja, motivaciji i samoaktuelizaciji. Vrijednosti predstavljajusnažan integrišuci faktor i na planu sportskih organizacionih struktura, što se prevashodnoogleda u postavljanju organizacionih ciljeva, u vezi s vodstvom i poslovnom komunikacijom.
doi:10.7251/siz0215011c fatcat:ztlf3xpaczf2pmrybj25wadi4q