Evaluation of motor disorders in children who were born prematurely, according to the standard electroencephalography

О. O. Riga, І. V. Gordiienko
2016 Zaporožskij Medicinskij Žurnal  
Оцінювання порушень моторного розвитку в дітей раннього віку, які народилися передчасно, за даними стандартної електроенцефалографії 1 Харківський національний медичний університет, 2 Харківський обласний спеціалізований будинок дитини № 1 Ключові слова: недоношені діти, діти раннього віку, електроенцефалографія, діти-інваліди. Мета роботи -визначення діагностичної цінності патернів стандартної електроенцефалографії при порушеннях моторного розвитку дітей раннього віку, які народилися
more » ... , за допомогою логістичного регресійного аналізу. Матеріали та методи. Здійснили обсерваційне когортне дослідження розвитку 93 дітей (вік -від народження до 36 місяців), яких протягом спостереження поділили на групи: діти-інваліди з органічними ураженнями центральної нервової системи (35,4 %), діти-інваліди без органічних уражень центральної нервової системи (34,4 %), здорові діти (30,1 %). Електроенцефалографію проводили за стандартним методом з оцінюванням фонової активності, ступеня зрілості, дифузних або локальних змін біоелектричної активності головного мозку, пароксизмальної активності та частка спектра потужності в діапазонах дельта, тета, aльфа, бета 1 і бета 2. З дослідження виключено дітей із судомним синдромом, протисудомною терапією. Враховували скорегований вік дітей. Результати. Інвалідність у дітей раннього віку, які народилися передчасно, зумовлена розвитком дитячого церебрального паралічу. У 16,9 % дітей окрім порушень моторного розвитку діагностували патологію зору, слуху та затримку когнітивного розвитку. У скорегованому віковому інтервалі 6-12 місяців спостерігали відмінності в частці дельта-ритму й альфа-ритму в дітей, які сформували інвалідність. За допомогою логістичного регресійного аналізу визначили відношення шансів для порушень моторного розвитку в дітей раннього віку у віковому інтервалі 6-12 місяців: частка дельта-ритму понад 28 %; низька амплітуда, дифузні зміни; локальне уповільнення стандартної електроенцефалографії Висновки. Автори вважають, що запропонована діагностична модель із використанням неінвазивного методу -стандартної електроенцефалографії, допоможе розробити оптимальні кроки в обстеженні дітей раннього віку та прогнозуванні порушень їхнього розвитку. ISSN 2306-4145 №4 (97) 2016 of delta-rhythm and alpha-rhythm in children who developed a disability at the corrected age 6-12 months. Using logistic regression analysis the odds ratio for disability in young children at the corrected age 6-12 months were determined: the part of the delta-rhythm over 28 %; low amplitude, diffuse changes; local slowdown on standard EEG. Conclusion. The authors believe that the proposed diagnostic model using noninvasive method -standard electroencephalography -helps to develop optimal steps in examining of young children and to predict motor disturbances development.
doi:10.14739/2310-1210.2016.4.79696 fatcat:vuk7pyq54rautnlytbogsem7p4